Naam: Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet
Type: LAN-verbinding
Fabrikant: Broadcom
MAC-adres: pp:qq:rr:xx:yy:zz
Snelheid: 9223372036854775807
Verbonden: 0
Status: OK
Ingeschakeld: 0