Technische velden tonen Technische velden verbergen
Product-id: {00001105-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001000f_PID&0000
Naam: Bluetooth OPP
Fabrikant: Broadcom Corp.
Hardware Id: BTHENUM\{00001105-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_VID&0001000f_PID&0000
Hardware Id: BTHENUM\{00001105-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_LOCALMFG&000f
Compatibele Id: BTHENUM\{00001105-0000-1000-8000-00805f9b34fb}
Klasse code: BluetoothVirtual
Klasse omschrijving: Bluetooth Virtual Devices
Hardware hash: 4A0D3833F895CE83CCF79A9B741070F770AD8673
Matching Id: bthenum\{00001105-0000-1000-8000-00805f9b34fb}_localmfg&000f
Driver naam: Bluetooth OPP
Versie: 6.2.0.9451
Datum: 2009-06-24
Leverancier: Broadcom Corp.
Verkorte hash: E4D4015E7BD8B9DA9DCB2182DCE85C78A1FE6235
Versie hash: 8CD47BF04F611E0BFA1D79A85D11570A12F9E0FE

/ Reactie

Stuurprogramma update

Voor dit stuurprogramma is een nieuwere versie beschikbaar.

Update: 6.5.1.6750

Indien u problemen met deze apparatuur ondervindt, haal dan de meest recente versie op van de website van de leverancier.

Link: http://www.broadcom.com/support

ReactieVerwijzing naar webpagina of tekstuele toelichting

Klik [hier] om naar de productpagina van de fabrikant te gaan