Technische velden tonen Technische velden verbergen
Product-id: {DUMMY1}
Naam: Personal Firewall A
Versie: 1.2.3.4
Leverancier: Dummy Corporation
Ingeschakeld: 1
Bijgewerkt: 1
Product-id: {DUMMY2}
Naam: Personal Firewall B
Versie: 1.2.3.5
Leverancier: Dummy Corporation
Ingeschakeld: 1
Bijgewerkt: 1
Status beveiligingscentrum: Ok (0)

/ Reactie

Beveiligingsadvies

De beveiligingsinstellingen vragen uw aandacht.

Er lijken meerdere firewallprogramma's actief te zijn (kan conflicten veroorzaken).

Verzeker u ervan dat de firewallprogramma's niet met elkaar conflicteren of deactiveer/verwijder een of meerdere firewall programma's. Als u zeker weet dat een firewallprogramma al verwijderd is, dan mag u deze waarschuwing negeren (in dat geval heeft het programma zich niet volledig afgemeld). Controleer ook de Beveiliging en onderhoud waarschuwingen (Start > type 'Beveiliging en onderhoud' totdat u deze optie ziet > klik op de optie > Beveiliging).

ReactieVerwijzing naar webpagina of tekstuele toelichting