Status beveiligingscentrum: *** Onveilig *** (1)

/ Reactie

Beveiligingsadvies

De beveiligingsinstellingen vragen uw aandacht.

Bepaalde Internet-beveiligingsinstellingen staan onveilig ingesteld.

Verhoog uw Internet beveiliging (Start > type 'Internetopties' tot u deze optie ziet > klik op de optie > tabblad 'Beveiliging' > zone 'Internet' > verschuif de instelling naar Normaal-hoog of Hoog > Standaardinstelling > OK).

ReactieVerwijzing naar webpagina of tekstuele toelichting